Feel-free-to-lick - טקסט אוירה
כדור גלידה אוכמניות

האגדה שלנו

מקור השם זיסלק הוא באידיש "זיס"=מתוק "לק"=משוייך לליקוק הגלידה. שמה המסחרי והלוגו של זיסלק נרשם ומוגן בזכויות יוצרים.

במשך חודשים עמלו על פיתוח המוצרים המתכונים והגיעו לתוצאה של איכות חסרת הפשרות, המרקם והטיב העולמי.

לחברה מפעל ליצור בסיסי גלידה אותם היא משווקת לסניפייה באמצעות מערך הפצה עצמי וכן באמצעות מערך הפצה חיצוני לנקודות רחוקות בארץ ובחו"ל. במפעל נמצא הציוד המתקדם ביותר בענף לייצור והכנת בסיסי גלידה בעולם, תהליך הייצור נעשה ללא מגע ידי אדם ותהליך היצור עובר את מבחני האיכות המחמירים ביותר על פי תו תקן אירופאי מחמיר, על מנת להבטיח את האיכות הטובה ביותר ללקוחות זיסלק.

כדור גלידה אוכמניות

האגדה שלנו

מקור השם זיסלק הוא באידיש "זיס"=מתוק "לק"=משוייך לליקוק הגלידה. שמה המסחרי והלוגו של זיסלק נרשם ומוגן בזכויות יוצרים.

במשך חודשים עמלו על פיתוח המוצרים המתכונים והגיעו לתוצאה של איכות חסרת הפשרות, המרקם והטיב העולמי.

לחברה מפעל ליצור בסיסי גלידה אותם היא משווקת לסניפייה באמצעות מערך הפצה עצמי וכן באמצעות מערך הפצה חיצוני לנקודות רחוקות בארץ ובחו"ל. במפעל נמצא הציוד המתקדם ביותר בענף לייצור והכנת בסיסי גלידה בעולם, תהליך הייצור נעשה ללא מגע ידי אדם ותהליך היצור עובר את מבחני האיכות המחמירים ביותר על פי תו תקן אירופאי מחמיר, על מנת להבטיח את האיכות הטובה ביותר ללקוחות זיסלק.

0
שנות פעילות
0
סניפים
0
טעמים
0
אחוז טבעי

יזם?

הסניף הבא שלך!

בואו נדבר

Let's
talk

נגישות